Bendrovės vadovybė

Akcininkas:
Bendrovę valdo AB „Lietuvos geležinkeliai“, kuriai priklauso 100 proc. UAB „Rail Baltica statyba“ akcijų.
Informacija apie AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupę.

Valdyba:

                                                     Karolis Sankovski

Valdybos pirmininkas

 (nuo 2017 m. gruodžio  21 d.)

Kitos einamos vadovaujamos pareigos:

AB „Lietuvos geležinkeliai“

- Įmonės kodas 110053842, Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuva

- Generalinio direktoriaus pavaduotojas-Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktorius

 

„RB Rail AS“

- Akcinė bendrovė (lat. akciju sabiedrība), įmonės kodas 40103845025, Kristjana Valdemara iela 8-7, Ryga, Latvija

- Stebėtojų tarybos narys

Odeta Tručinskaitė-Šiušienė

Valdybos narė

(nuo 2017 m. gruodžio 13 d.)

Kitos einamos vadovaujamos pareigos:

AB „Lietuvos geležinkeliai“

- Įmonės kodas 110053842, Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuva

- Teisės departamento direktorė

Arenijus Jackus

Valdybos narys

(nuo 2017 m. gruodžio 13 d.)

Kitos einamos vadovaujamos pareigos:

AB „Lietuvos geležinkeliai“

- įmonės kodas 110053842, Mindaugo g. 12, Vilnius

- Geležinkelių infrastruktūros direkcijos „Rail Baltica“ koordinavimo departamento direktorius

Karolis Sankovski. 

Karolis Sankovski yra baigęs teisės studijas Mykolo Romerio universitete bei Marselio Paul-Cezanne universitete. Specializavosi Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės, aplinkos, darbo saugos ir kokybės valdymo įmonėse teisės srityse. K. Sankovski turi sukaupęs ilgametę patirtį įgyvendinant strateginius infrastruktūros projektus. Nuo 2013 m. jis vadovavo Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ Strateginės infrastruktūros departamentui, iki 2016 m. liepos mėn. ėjo šios įmonės valdybos nario pareigas. Buvo atsakingas už pagrindinių įmonės ir valstybės strateginių projektų koordinavimą ir valdymą, įskaitant elektros jungčių su Lenkija („LitPol Link“) ir Švedija („NordBalt“) projektus. Nuo 2017 m. biržėlio mėn. vadovauja AB „Lietuvos geležinkeliai“ Geležinkelių infrastruktūros direkcijai.