Bendra informacija apie projektą

Atgal

PROJEKTAS

Projekto statusas Europoje

„Rail Baltica“ yra sudėtinė Europos Sąjungos tarptautinio transporto koridoriaus „Šiaurės jūra-Baltijos jūra“ dalis.

Projekto statusas Lietuvoje

„Rail Baltica“ pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.

Projekto aprašymas
Praėjusio amžiaus 9-ajame dešimtmetyje atkūrus Baltijos šalių nepriklausomybę gimė idėja atstatyti tiesioginį geležinkelių susisiekimą su Vakarų Europos valstybėmis. Lietuva, Latvija ir Estija priėmė sprendimą nutiesti naują Europinio standarto 1435 mm vėžės pločio geležinkelį, kuris sujungtų Baltijos šalis su vakarų Europos valstybėmis. Šiuo metu projekte dalyvauja penkios Europos Sąjungos šalys: Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija ir netiesiogiai Suomija. „Rail Baltica“ linija sujungs Helsinkį, Taliną, Pernu, Rygą, Panevėžį, Kauną, Vilnių, Varšuvą. 
 
Pagrindiniai faktai apie „Rail Baltica“:
 • Didžiausias Baltijos regiono infrastruktūros projektas per pastaruosius 100 metų
 • Skirtas keleiviams ir kroviniams vežti
 • Bendras ilgis 870 km iš kurių:
 • 213 km Estijoje;
 • 265 km Latvijoje;
 • 392 km Lietuvoje.
 • Nekenkia aplinkai – varomas elektra, tad sukelia mažiau triukšmo ir vibracijos
 • Didžiausias greitis: 249 km/val. (keleivinių traukinių), 120 km/val. (krovininių traukinių)
 • Apie 5,8 mlrd. eurų investicija regione
 • Įgyvendina Estija, Latvija ir Lietuva
 • ES Šiaurės jūros–Baltijos jūros TEN-T koridoriaus dalis
 • Finansuoja ES (EITP), Estija, Latvija ir Lietuva
 • Suteikia įvairiarūšio ir daugiarūšio gabenimo galimybes

ISTORIJA

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamentas ir Europos Taryba patvirtino prioritetinių transporto projektų sąrašą. Šiame sąraše 27-uoju numeriu įtrauktas Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos geležinkelio projektas „Rail Baltica“.

2007 m. liepos mėnesį Lietuva, Latvija ir Estija parengė ir suderino įgyvendinimo veiksmų grafikus, šioms veikloms įgyvendinti pateikė paraiškas TEN-T finansinei paramai gauti pagal 2007–2013 metų laikotarpio programą.

2009m. liepos 7d. Transporto investicijų direkcija ir AB “Lietuvos geležinkeliai” pasirašė sutartį dėl funkcijų pasidalijimo, pagal kurią AB “Lietuvos geležinkeliai” tapo projekto vykdytoju. 

2009 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Neatidėliotinų veiksmų, kuriuos būtina atlikti įgyvendinant projektą „Rail Baltica“, planą. Šiuo planu siūloma europinę vėžę nutiesti palei esamą plačiąją vėžę, o kur negalima – nutiesti sugretintą europinę vėžę.

2010 m. balandžio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pripažino projektą „Rail Baltica“ valstybei svarbiu ekonominiu projektu.

2011 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimas pripažino projektą „Rail Baltica“ ypatingos valstybinės svarbos projektu.

2010 m. gegužės 10 d. pradėti pirmieji „Rail Baltica“ geležinkelio linijos statybos darbai ruože Šeštokai - Mockava.

2014 m. sausio 23 d. įkurta specialios paskirties dukterinė AB „Lietuvos geležinkeliai“ bendrovė, kuri yra bendros Baltijos šalių įmonės, kuruojančios projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimą, steigėja ir akcininke.

2014 m. spalio 28 d. Baltijos šalys pasirašė sutartį, kuria Rygoje įsteigta bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos geležinkelių įmonė „RB Rail AS“. Baltijos šalys valdys po trečdalį bendrovės „RB Rail“ akcijų. Svarbiausiems sprendimams priimti bus būtinas visų trijų valstybių paskirtų atstovų–valdymo organų narių pritarimas. Įmonė prižiūrės, kaip kiekvienoje šalyje įgyvendinamos projekto procedūros, koordinuos projekto eigą ir teiks administravimo paslaugas. Lietuvos interesams bendroje įmonėje atstovaus „Lietuvos geležinkelių“ dukterinė bendrovė „Rail Baltica statyba“.

2015 m. rudenį baigti „Rail Baltica“ geležinkelio linijos statybos darbai nuo Lenkijos ir Lietuvos valstybių sienos iki Kauno.

2017 m. sausio mėn. pradėtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros „Rail Baltica“ projekto atkarpoje nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos.