• Video

  • Projektą bendrai finansuoja

    • TEN-T programa
    • ES struktūrinės paramos Sanglaudos fondas
    • Europos infrastruktūros tinklų priemonė
    • Lietuvos Respublikos biudžetas

Ši internetinė svetainė sukurta įgyvendinant transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) prioritetinį projektą „Geležinkelio „Rail Baltica“ maršrutas Varšuva–Kaunas–Ryga–Talinas­–Helsinkis“ bendrai finansuojant Lietuvos valstybei ir Europos Sąjungos TEN-T programai.

Autoriui tenka visa atsakomybė už turinį. Europos Sąjunga neatsako už bet kokį jame esančios informacijos panaudojimą.