Naujienos

Atgal

Geležinkelio ruožo Kaunas – Palemonas rekonstrukcija

2017 06 23

2018-06-01 pasirašyta rangos darbų sutartis su jungtinės veiklos partneriais UAB „Hidrostatyba“, „Leonhard Weiss RTE“ AS ir  UAB „Autokausta“. Darbų vertė – 54 762 190,77 EUR.
Projektas: Europinės vežės „RAIL BALTIC/RAIL BALTICA'“ geležinkelio linijos nuo Lenkijos ir Lietuvos valstybių sienos iki Kauno trūkstamų jungčių įrengimas ir pasirengimas Europinės vežės plėtrai nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos NR. 2014-LT-TMC-0109-M statinio projekto„Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Rokai–Palemonas–Kaunas rekonstrukcija. 1 statinys: Geležinkelio ruožo Kaunas – Palemonas rekonstrukcija
 
Projektuojamas objektas – vidurio Lietuvoje, Kauno miesto savivaldybės teritorijoje. Projektuojama tarpstočio geležinkelio kelio rekonstrukcija Palemonas - Kaunas kartu su iešmynais stotyse įrengiant 1435 mm kelią bei 1435mm vežės kelyną Palemono stotyje. Geležinkelio kelių rekonstrukcija projektuojama AB „Lietuvos geležinkeliai“ valstybinės žemės patikėjimo teise valdomame sklype.
Atkarpą Palemonas – Kaunas sudaro dvikelis elektrifikuotas 1520 mm vėžės pločio geležinkelio ruožas. Tarpstotyje Palemonas – Kaunas kelyje pakloti R65/UIC60 tipo bėgiai. Kauno gelež. stoties keliuose pakloti R50, R65, UIC60 tipo bėgiai ant gelžbetoninių/medinių pabėgių. Pagrindiniai keliai yra Nr. I (XVII) ir Nr. II.
Projekto įgyvendinimo metu planuojama nutiesti 9 km naujo 1435 mm  pločio vėžės geležinkelio kelio, įrengti 2 km sugretinto 1435/1520 mm pločio vėžės geležinkelio kelio (1,3 km Kauno geležinkelio tunelyje), rekonstruoti 3,6 km 1520 mm pločio vėžės kelią.
 
1520 mm vėžės pločio kelias
Esamo rekonstruojamo 1520mm pločio vėžės kelio bėgiai ne mažesnio kaip 60E1 tipo. Geležinkelio kelio kategorija I. Esamo rekonstruojamo geležinkelio kelio keleivinių traukinių greitis 120 km/h, prekinių traukinių 90 km/h greitis. Statinio artumo gabaritas – S. Projektuojami bėgiai ne lengvesni kaip 60kg/m. Pabėgiai gelžbetoniniai. Pabėgių epiūra tiesiame kelio ruože – 1840 vnt/km, kreivėse kurių spindulys ≤ 1200 m, pabėgių epiūra 2000 vnt/km . Statinio artumo gabaritas – S. Projektinis skaičiuojamasis greitis – 140 km/h keleiviniams traukiniams, 90 km/h – krovininiams traukiniams.
 
1435 mm vėžės pločio kelias
Projektuojamas 1435mm pločio vėžės kelio bėgiai ne mažesnio kaip 60E1 tipo. Pabėgiai gelžbetoniniai. Projektuojamas atstumas tarp pabėgio ašių 0,60 m. Pabėgių epiūra tiesiame kelio ruože – 1668 vnt/km, kreivėse kurių spindulys < 400 m, pabėgių epiūra 1888 vnt/km. Pereinamuosiuose ruožuose paklojami 24 pabėgiai kas 57cm. Pagal 2014 TSS, 2014 m. lapkričio 18 d. komisijos reglamentas (ES) nr. 1299/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos, numatoma linijos kategorija yra:
  • Keleivinio eismo: kategorija P4 dėl greičių (tarp120 ir 200Km/h).
  • Krovininio eismo: kategorija F1.
  • Gabaritas GC.
  • Traukinio ilgis tarp 740 ir 1050 
1435/1520 mm sugretintas kelias
Projektuojami bėgiai ne lengvesni kaip 60kg/m. Pabėgiai gelžbetoniniai. Pabėgių epiūra tiesiame kelio ruože – 1840 vnt/km, kreivėse kurių spindulys ≤ 1200 m, tunelyje ir 100 m jo prieigose – pabėgių epiūra 2000 vnt/km . Statinio artumo gabaritas – S. Projektinis skaičiuojamasis greitis – 140 km/h keleiviniams traukiniams, 90 km/h – krovininiams traukiniams.
Projektuojamos triukšmą slopinančios sienutės (0+585,95 km - 0+880,95 km (kairė pusė); 27+883km - 28+233 km (dešinė pusė); 0+940 km - 1+584 km (kairė pusė); 28+998 km - 29+238 km (dešinė pusė)).
Rekonstruojama, prailginama bei remontuojama 11 pralaidų (pralaida 0+145.99 km (1435mm vėžės statybinis PK); pralaida 29+576 km; pralaida 2+125.35 km; pralaida 30+005 km; pralaida 30+911.68 km; pralaida 31+495.53 km; pralaida 32+085.89 km; pralaida 32+662.64 km; pralaida 32+849.58 km; pralaida 33+078.41 km; pralaida 34+011.38 km).
Projektuojama požeminė pervaža Palemono stotyje 29+430 km. Statybos tikslas – įrengti tunelį automobilių eismui naujojoje vietoje ir uždaryti esamą pervaža, esančią ties 28+700 PK.
Projektuojamas požeminis pėsčiųjų praėjimas PK 30+040 km.
Projektuojama požeminė Pervaža (būsimas Kauno aplinkkelis) PK 30+600 km.
Projektuojamas viadukas 1435 mm vėžei PK 33+244 km.