Tai didžiausias geležinkelio
infrastruktūros projektas
Baltijos šalių istorijoje

Apie projektą

„Rail Baltica" – tai didžiausias geležinkelio infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant per visą „Rail Baltica" trasą bus nutiesta elektrifikuota europinės vėžės dvikelė geležinkelio linija, eisianti nuo Varšuvos per Kauną ir Rygą iki Talino.

Bendras „Rail Baltica" geležinkelio linijos ilgis Baltijos šalyse siekia 870 km: Lietuvoje – 392 km, Latvijoje – 265 km, Estijoje – 213 km.

Projekto statybos, kurių numatoma vertė siekia apie 5,8 mlrd. eurų, yra didžiausia investicija, skirta pagerinti mobilumą ir kelionių galimybes, plėtoti verslą, turizmą ir prekių mainus regione.

Lietuvoje už projekto įgyvendinimą atsakinga LR Susisiekimo ministerija, o už projekto vykdymą – „LTG Infra“.

Bendras ilgis
870 km
ES Šiaurės jūros–Baltijos
jūros TEN-T koridoriaus
dalis
Projektinis greitis:
249 km/val. (keleivinių traukinių),
120 km/val. (krovininių traukinių)
Apie 5,8 mlrd. eurų
investicija regione
Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena – Kaunas (Jiesia)
Ruožo ilgis ~100 km
Atliktos veiklos 1435 mm geležinkelio jungties statyba baigta 2015 m.
Vykdomos veiklos Vykdomas teritorinis planavimas ir PAV tolimesnei infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui