Apie projektą / Bendrovės vadovybė

Bendrovę valdo AB „Lietuvos geležinkeliai“, kuriai priklauso 100 proc. UAB „Rail Baltica statyba“ akcijų:

Bendrovės akcininkas

Akcijų skaičius, vnt.

Akcijos nominali vertė, EUR

Įstatinis kapitalas, EUR

Valdoma kapitalo dalis

AB „Lietuvos geležinkeliai"

143 698

28,96

4 161 494,08

100%

 
AB „Lietuvos geležinkeliai" akcininkas yra Lietuvos valstybė, jai priklauso 100 proc. akcijų. AB „Lietuvos geležinkeliai" akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.