Projekto įgyvendinimas / Projektavimas

Projektavimo veiklos

2019 m. AB „Lietuvos geležinkeliai“ įgaliota dukterinė bendrovė „RB Rail“ su ispanų bendrove „IDOM Consulting, Engineering, Architecture“, pasirašė dvi sutartis dėl detaliojo techninio projektavimo darbų atkarpoje nuo Kauno iki Lietuvos/Latvijos valstybių sienos:

  • Balandžio 3 d. buvo pasirašyta sutartis, pagal kurią bus suprojektuota geležinkelio atkarpa nuo Kauno iki Ramygalos. Atkarpoje, kurios ilgis 78 km, pagal preliminarų projektą, bus pastatyti 7 kelio viadukai, 11 geležinkelio viadukų, trys žalieji tiltai ir keturi geležinkelio tiltai. Čia taip pat bus pastatytas ilgiausias geležinkelio tiltas Baltijos šalyse, kuris nusidrieks daugiau nei 1,7 km virš Neries upės. Sutarties vertė – 8,4 mln. Eurų.
  • Birželio 14 d. pasirašyta antroji sutartis dėl atkarpos nuo Ramygalos iki Lietuvos/Latvijos valstybių sienos. Atkarpoje, kurios ilgis 91 km, pagal preliminarų projektą, bus pastatyti 3 geležinkelio tiltai, 14 kelio viadukų, 20 geležinkelio viadukų, 4 žalieji tiltai ir Panevėžio tarptautinė keleivinių traukinių stotis. Sutarties vertė – 8 mln. eurų.

Projektavimo darbus planuojama baigti iki 2021 m. pabaigos.

Norėdami susipažinti su naujojo „Rail Baltica“ koridoriaus statybos projektavimo ir projektavimo priežiūros paslaugų techninio projekto statybos techninės specifikacijos geležinkelio kelių susisiekimo dalimi spauskite čia.

Geležinkelio atkarpa: Šveicarija – Žeimiai

Atkarpa Šveicarija-Žeimiai yra 12,2 km ilgio, joje numatyti 2 kelių viadukai, 1 geležinkelio viadukas, 1 kelių tunelis, 2 regioninės stotelės ir 1 pralanka.

Specialus mokslinis triukšmo modeliavimas leidžia nustatyti, kur reikia įrengti triukšmo mažinimo priemones – slopintuvus ir triukšmo barjerus. Šioje atkarpoje iš viso bus įrengta maždaug 746 m. triukšmo barjerų. Be to, 3 gyvūnų perėjos užtikrins jiems galimybę saugiai kirsti geležinkelį.

Keliai Jonava-Čičinai-Smičkiai, Rogožiai-Čiūdai-Kulva ir Jonava-Kėdainiai-Šeduva kirs geležinkelį viadukais arba tuneliais. Siekiant užtikrinti geležinkelio ir gyventojų saugumą, visoje „Rail Baltica“ linijoje nebus vieno lygio sankirtų.

Šioje atkarpoje bus uždaryti keturi vietiniai keliai. Geležinkelį kirsti bus galima vidutiniškai kas keturis kilometrus.

Šioje atkarpoje projektuojamas įspūdingas inžinerinis statinys – tiltas per Neries upę. Tai bus vienas ilgiausių, 1,5 km ilgio, geležinkelio tiltų Baltijos šalyse. Saugant aplinką, pačioje upėje nebus nei vienos atramos – 150 m. geležinkelio kabos virš upės tam, kad žuvys galėtų laisvai migruoti, o vandens augmenija – vešėti.

Sekcijos Kaunas-Ramygala detalusis techninis projektavimas bus užbaigtas 2021 m.

Geležinkelio atkarpa: Žeimiai – Šėta

Žeimiai-Šėta atkarpa ilgis yra 17,7 km, šioje sekcijoje numatyti 3 kelių viadukai ir 1 pralanka, o 2 didelės ir 9 mažos gyvūnų perėjos užtikrins jiems galimybę saugiai kirsti geležinkelį.

Keliai Žeimiai-Liepiai ir Kėdainiai-Šėta-Ukmergė kirs geležinkelį viadukais. Siekiant užtikrinti geležinkelio ir gyventojų saugumą, visoje „Rail Baltica“ linijoje nebus vieno lygio sankirtų.

Šioje atkarpoje bus uždaryti keturi vietiniai keliai. Geležinkelį kirsti bus galima trijose vietose vidutiniškai kas penkis kilometrus.

Šiose sekcijoje numatyta viena regioninė stotelė Pasraučiuose. Dėl regioninių traukinių eismo plėtros vėliau turės apsispręsti Lietuvos Vyriausybė.

Geležinkelio atkarpa: Šeta - Ramygala

Naujosios numatomos „Rail Baltica“ 1435 mm pločio vėžės geležinkelio linijos ilgis Panevėžio r. savivaldybės teritorijoje (atkarpoje Šėta – Ramygala) siekia apie 12,7 km.

Siekiant užtikrinti privažiavimus prie miestelių, sankryžose numatomi kelių viadukai. Be to, saugant gyventojus nuo triukšmo, Daniūnų, Mėtytinių ir Pamiškių kaimuose bus įrengti triukšmo barjerai. Geležinkelio linija, kaip planuojama, kirs tris kelius: valstybinės reikšmės rajoninį kelią Žeimiai – Liepiai, vietinį žvyrkelį ir valstybinės reikšmės kelią Kėdainiai – Šėta – Ukmergė.

Parengiamajame plane taip pat numatyta viena – Ramygalos keleivių regioninė – stotelė. Žinduolių migracijos užtikrinimui numatyta įrengti du žaliuosius tiltus, 4 praginas gyvūnams ir 4 varliagyvių pralaidas. Visas geležinkelio ruožas aptvertas tvora, apsaugančia gyvūnus nuo patekimo į geležinkelio teritoriją. Be to, kur įmanoma, numatomas želdinimas medžiais ir krūmais.

Visuomenei pristatyti „Rail Baltica“ projektiniai pasiūlymai Pasvalio rajone
Siekiant užtikrinti, kad visuomenė susipažintų su  projektiniais pasiūlymais, už „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Ramygala – Lietuvos/Latvijos valstybinė siena techninio ir darbo projekto parengimą atsakinga Ispanijos kompanija IDOM visuomenei pristatė parengtus projektinius pasiūlymus Pasvalio rajone esantiems 2 ruožams: Berčiūnai – Joniškėlis ir Joniškėlis – Vaškai.

Naujosios numatomos „Rail Baltica“ 1435 mm pločio vėžės geležinkelio linijos ilgis Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje (ruože Berčiūnai – Joniškėlis) siekia 18,8 km. Užtikrinant nenutrūkstamus privažiavimus numatytos 6 sankirtos su vietinės ir valstybinės reikšmės keliais. „Rail Baltica“ regioninė stotis Joniškėlyje taip pat yra numatyta.

„Rail Baltica“ geležinkelio linijos ilgis Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje (ruože Joniškėlis – Vaškai) siekia 18,6 km. Numatomos 9 sankirtos su vietinės ir valstybinės reikšmės keliais. Planuojamas 256 m ilgio tarpvalstybinis geležinkelio viadukas per Mūšos upę.

Siekiant užtikrinti aplinkos apsaugos principų laikymąsi, triukšmo barjerai, žalieji tiltai ir gyvūnų perėjos, planuojamos abiejuose ruožuose. Be to, visa geležinkelio atkarpa bus aptverta, siekiant užtikrinti žmonių saugumą ir apsaugoti gyvūnus nuo patekimo į geležinkelio teritoriją. Kur įmanoma, numatoma sodinti medžius ir krūmus.

„Projektas yra pasistūmėjęs į priekį. Atkarpa Ramygala – Lietuvos/Latvijos valstybės siena yra padalinta į 4 ruožus. Su 2 iš projektinių pasiūlymų visuomenė susipažinus, likusiųjų – Ramygala – Berčiūnai ir Vaškai – Lietuvos / Latvijos valstybinė siena – projektinius pasiūlymus visuomenei planuojama pateikti iki šių metų rudens vidurio“, – sako Marius Narmontas,„ RB Rail“ filialo vadovas Lietuvoje.

Projektinių pasiūlymų Pasvalio rajone pristatymo skaidres galite rasti čia.

Visuomenei pristatyti „Rail Baltica“ projektiniai pasiūlymai Panevėžio rajone

2021 10 13

Siekiant užtikrinti, kad visuomenė susipažintų su projektiniais pasiūlymais, už „Rail Balticaׅ“ geležinkelio linijos Ramygala – Lietuvos/Latvijos valstybinė siena techninio ir darbo projekto parengimą atsakinga Ispanijos kompanija IDOM visuomenei pristatė parengtus projektinius pasiūlymus Panevėžio rajone esančiam ruožui „Ramygala – Berčiūnai“.

Naujosios numatomos „Rail Baltica“ 1435 mm pločio vėžės geležinkelio linijos ilgis Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje „Ramygala – Berčiūnai“ siekia 24,5 km. Siekiant užtikrinti geresnį susisiekimą, numatytos devynios sankryžos su vietiniais ir valstybiniais keliais. Taip pat suplanuotas vienas tiltas per Nevėžio upę, žaliasis tiltas ir gyvūnų perėjos.

Visi statiniai suprojektuoti vadovaujantis „Lietuvos automobilių kelių direkcija“ ir Panevėžio rajono savivaldybės reikalavimais, kuriais taip pat įvertinami būsimi pėsčiųjų ir dviračių srautai. Ruože „Ramygala - Berčiūnai“ taip pat numatoma pastatyti dešimt triukšmo mažinimo sienelių.

„Rail Baltica“ projektas progresuoja. Tai paskutinis iš vykusių projektinių pasiūlymų pristatymų „Rail Baltica“ ruože „Ramygala – Lietuvos/Latvijos valstybės siena“ – sako Marius Narmontas, „RB Rail AS“ Lietuvos filialo vadovas.

Ankstesnius projektinių pasiūlymų pristatymus galite rasti  oficialioje „Rail Baltica“ globalaus projekto interneto svetainėje www.railbaltica.org.