Projekto įgyvendinimas / Statyba

Kauno Mazgas

Iš viso Kauno geležinkelio mazgas susideda iš keturių atkarpų: Kaunas-Palemonas, Jiesia-Kaunas, Jiesia-Rokai ir Rokai-Palemonas.

Ruožas Jiesia-Kaunas baigtas rekonstruoti 2015 m. rugpjūtį, o Jiesia-Rokai – 2018 m. spalį. Kauno geležinkelio mazgo ruože Kaunas-Palemonas statybos pradėtos 2019 metų pradžioje.

 

Geležinkelio ruožo Rokai-Palemonas statyba

Projektas baigtas 2018 metų lapkričio mėn.

Projektas: “Rail Baltica” esamo Geležinkelio ruožo Rokai-Palemonas-Kaunas rekonstrukcija. 2 statinys. Geležinkelio ruožo Rokai-Palemonas rekonstrukcija tikslinimas.   

Darbų apimtys ruože Rokai-Palemonas:
 • Naujos 1435 mm pločio vėžės įrengimas -  7,7 km;
 • 1520 mm pločio vėžės įrengimas -  7,4 km;
 • Triukšmo slopinimo sienučių įrengimas -  3,47 km;
 • Pralaidų rekonstravimas – 8 vnt.;
 • Atraminių sienų įrengimas - 1,86 km;
 • Aptvėrimo įrengimas -13,81 km ;
 • Elektros tinkle rekonstrukcija – 6,69 km;
 • Esamų viadukų rekonstrukcija – 3 vnt;
 • Požeminės pėsčiųjų perėjos įrengimas – 1 vnt;
 • Skirtingų vėžių Geležinkelio sankirtos – 3 vnt;
 • Automatizacijos, vandentiekio, buitinių nuotekų, paviršinių nuotekų, drenažo ir šilumos tinklų rekonstrukcija
 
Parengtas projektas taip, kad jį būtų galima įgyvendinti atskirais dviem nepriklausomais etapais: 1 etapas – geležinkelio ruožo Palemonas-Rokai atkarpos nuo Palemono iki 5+300 km rekonstrukcija; 2 etapas – geležinkelio ruožo Palemonas – Rokai atkarpos nuo 6+750km iki Rokų rekonstrukcija. Įgyvendinus kiekvieną etapą - atskirai galimos kiekvieno iš jų statybos užbaigimo procedūros.
Geležinkelio linijos Kaišiadorys – Kybartai geležinkelio ruože Jiesia - Rokai rekonstrukcija
Projektas baigtas 2018 metų spalio mėn., kurio metu įrengta 4,9 kilometro ilgio naujo 1.435 mm pločio vėžės kelio, taip pat rekonstruota apie 3,6 kilometro 1.520 mm pločio vėžės kelio.
 
Apie projektą:
Projektas: „Rail Baltica“ esamo geležinkelio ruožo Marijampolė–Kazlų Rūda–Kaunas rekonstrukcija, įrengiant sugretintą 1435/1520 mm vėžės pločio kelią, arba tiesiant papildomą 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją. 5 statinys: geležinkelio linijos Kaišiadorys – Kybartai geležinkelio ruože Jiesia - Rokai rekonstrukcija
 
Geležinkelio ruožas Rokai – Jiesia priklauso Lietuvą kertančio IX D Europinio koridoriaus atšakai. Rekonstruojamas objektas yra Kauno apskrityje, Kauno r. sav. (Rokų sen., Garliavos apylinkių sen.) ir Kauno m. sav. (Panemunės sen.). Kauno mieste geležinkelis eina nuo ruožo pradžios iki Rokelių g. (10,946 km), Kauno rajone – nuo Rokelių g. (10,946 km) iki ruožo pabaigos.
Projektuojamas ruožas 1435 mm keliui nuo Jiesios gelež. st iešmo Nr.703, 1520 mm keliui nuo bėgių sankirtos iki Rokų gelež. st. (įskaitant Rokų gelež. stotį). Rokų gelež. st. ašies kilometražas – 10+706.40 KM.
Rekonstruojamas geležinkelio ruožas yra Jiesios kraštovaizdžio draustinyje.
Rekonstruojama Jiesia – Rokai geležinkelio linija 22,50 tonų ašies apkrovai (pagal europinį standartą), įskaitant Rokų geležinkelio stoties rekonstrukciją. Šalia esamo 1520 mm vėžės pločio kelio projektuojamas 1435 mm vėžės pločio kelias 22,5 tonų ašies apkrovai (pagal europinį standartą). Projektavimo darbai atliekami AB „Lietuvos geležinkeliai“ patikėjimo teise valdomų žemės sklypų ribose.
Ruože Jiesia – Rokai rekonstruojama 1 sergimoji pervaža (PK 10+720).
Rekonstruojamos 7 pralaidos (pralaida 14+710 km; pralaida 14+509 km; pralaida 13+828 km; pralaida 13+395 km; pralaida 13+058 km; pralaida 12+191 km; pralaida 10+816 km).
Įrengiama triukšmo slopinimo siena yra geležinkelio linijoje Kaišiadorys Kybartai geležinkelio ruože Jiesia- Kaunas nuo 10+327 km iki 10+927 km. Triukšmo slopinimo sieną sudaro 4 ruožai.
Prie triukšmo slopinimo sienų nuo 10+711 km iki 10+608 km įrengiama plieninė spraustasienė.
 
1520 mm vėžės pločio kelias
Vėžės plotis tiesiame kelio ruože – 1520 mm. Geležinkelio kelio kategorija I. Projektuojamas prekinių traukinių greitis 80 km/h. Statinio artumo gabaritas – S. Bėgiai ne mažiau kaip 60kg/m. Pabėgiai gelžbetoniniai. Pabėgių epiūra tiesiame kelio ruože – 1840 vnt/km, kreivėse kurių spindulys < 1200 m, pabėgių epiūra 2000 vnt/km.
 
1435 mm vėžės pločio kelias
Vėžės plotis tiesiame kelio ruože – 1435 mm. Pagal LST EN 15273-3 ,,Geležinkelio taikmenys. Gabaritai. 3 dalis. Konstrukcijų arčio gabaritai“ taip pat TSS (komisijos reglamentą (ES) Nr.1299/2014, ,,dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės saveikos specifikacijas“) eismo kodas numatomas P5 F3. Atsižvelgiant į eksploatacinius prarametrus ir projektuojamos 1435 mm vėžės pločio linijos greičius bei ašines apkrovas, infrastruktūra suprojektuota laikantis minėto eismo kodo, gabaritas - GA. Projektuojamas prekinių traukinių greitis 80 km/h. Bėgiai ne mažesnio kaip 60E1 tipo. Pabėgiai gelžbetoniniai. Projektuojamas atstumas tarp pabėgio ašių 0,60 m.
 
2017-10-27 po 6 mėn. eismo pertraukos atnaujintas traukinių eismas ruožu Jiesia–Rokai (1520 mm vėžė). 
Atkarpos Kaunas – Palemonas statyba

Nuo darbų pradžios 2019-aisiais iki 2021 m. kovo pabaigos buvo atlikta ne mažiau 97% visų fizinių darbų. Sutartinė darbų vertė 54.7 mln. eurų.

2020 pabaigoje Kauno intermodalinis terminalas sujungtas su Europos geležinkelių tinklu ir Kaunas tapo pagrindiniu krovinių perkrovos centru - čia  bus aptarnaujami ir plačiąja, ir europine vėžėmis važiuojantys traukiniai.

Darbų metu rekonstruotas unikalus XIX amžiuje pastatytas Kauno geležinkelio tunelis, kuriame įrengtas sugretintas europinės ir plačiosios vėžės geležinkelis - tokį techninį sprendimą tunelyje Kaunas turi vienintelis pasaulyje.

Įgyvendinant projektą pastatyti trys tuneliai auto transportui ir pėstiesiems, vienas tunelis spec. transportui ir pėstiesiems (Savivaldybės projektas) bei vienas tunelis skirtas tik pėstiesiems.

Nauja infrastruktūra

Iš viso 9 kilometrų atkarpoje nuo Kauno iki Palemono geležinkelio stočių rekonstruota apie 15 kilometrų geležinkelio: nutiesta 9 kilometrai naujo europinės vėžės geležinkelio ir 2 kilometrai sugretinto europinės ir plačiosios vėžės geležinkelio kelio bei 3,6 kilometrai esamo plačiosios vėžės geležinkelio.

Šalia gyvenamųjų namų iškilo apie 1,5 kilometro ilgio triukšmą slopinančių sienelių, ant bėgių sumontuoti vibraciją bei triukšmą mažinantys slopintuvai.

Kauno ir Palemono geležinkelio stotys aptvertos segmentine tvora, o visas ruožas aptvertas metalinio tinklo tvora. Joje įrengti specialūs vienvėriai varteliai, atsidarantys tik nuo geležinkelio kelio pusės. Jie skirti pasišalinti gyvūnams iš aptvertos geležinkelio kelio teritorijos.

Sutvarkyti miesto inžineriniai tinklai

Atliekant „Rail Baltica“ darbus visi inžinieriniai miesto tinklai, kurie kerta arba eina palei europinę geležinkelio liniją, iškelti iš statybos zonos pakeičiant juos naujais.

Taip pat AB „Lietuvos geležinkeliai“ savo lėšomis atnaujino miesto vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, elektros, komunikacijų, gatvių apšvietimo ir troleibusų kontaktinius tinklus.