Naujienos

Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena rangos darbai

2015 01 01


2015 m. rudenį baigti „Rail Baltica“ geležinkelio linijos statybos darbai nuo Lenkijos ir Lietuvos valstybių sienos iki Kauno.

„Rail Baltica“ tarpvalstybinės atkarpos nuo Lenkijos ir Lietuvos valstybių sienos iki Kauno techniniai duomenys

 • Trasos ilgis: 120 km
 • Geležinklelio ilgis (1435 mm): 126 km
 • Geležinkelio ilgis (1520 mm ): 107 km
 • Geležinkelio ilgis (1435 mm ir 1520 mm): 233 km
 •  Maksimalus traukinių greitis: 120 km/h ir 80 km/h
 • Bendra rangos darbų kaina: 364,5 mln Eur.

Rangos darbų apimtys atkarpoje nuo Lenkijos ir Lietuvos valstybių sienos iki Kauno 

 • Nutiesta 126 km europinio standarto bėgių
 • Nutiesta 107 km „rusiško“ standarto bėgių
 • Pastatyta 115 km apsauginės tvoros
 • Pastatyta 24 km triukšmą slopinančių sienučių
 • Pastatyta 19 tiltų
 • Pastatyti 4 viadukai
 • Įrengti 108 iešmai
 • Įrengtos 98 pralaidos
 • Įrengta 86 km drenažo sistemų
 • Įrengta 40 pervažų
 • Įrengta 20 peronų
 • Sutvarkyta 10 geležinkelio stočių

Šiuos darbus per dvejus metus atliko

 • 5 generaliniai rangovai
 • 28 subrangovai
 • 1000 darbuotojų
 • 700 įvairiausios žemės dirbimo, statybos bei geležinkelio tiesimo technikos, įrengimų bei mechanizmų

Darbams atlikti panaudota

 • 30 tūkst. tonų metalo ir plieno geležinkeliui tiesti, tiltams ir kitiems objektams statyti bei rekonstruoti
 • 800 tūkst. tonų skaldos

Atlikta

 • Beveik 1,5 mln. kub. metrų žemės darbų

Įdomu žinoti

Norėdami visą metalą ir skaldą pakrauti į krovininius vagonus, turėtume sudaryti maždaug 10 tūkst. vagonų sąstatą, kurio ilgis būtų 130 km arba panašiai tiek, kiek sudarys europinė vėžė nuo Kauno iki Lenkijos sienos. O po žemės darbų visam jos kiekiui pervežti prireiktų net 20 tūkst. vagonų, kurių ilgis siektų net 260 km – atstumas, tolygus nuo Kauno iki Rygos.