Naujienos

Pradėti istoriniai viešieji pirkimai dėl greitojo geležinkelio linijos „Rail Baltica“ elektrifikavimo

2022 06 01


2022 m. birželio 1 d. bendra „Rail Baltica“ įmonė „RB Rail AS“ paskelbė viešąjį pirkimą dėl „Rail Baltica“ energijos posistemio projektavimo ir statybos visoje „Rail Baltica“ linijoje – nuo Talino iki Lietuvos ir Lenkijos sienos bei nuo Kauno iki Vilniaus. Visos „Rail Baltica“ linijos energijos posistemio diegimas konsoliduota tvarka leis visiškai užtikrinti saugos ir sąveikos reikalavimus bei maksimaliai padidinti masto ekonomijų teikiamą naudą, todėl „Rail Baltica“ linijos projektavimas ir statyba taps didžiausiu geležinkelio elektrifikavimo projektu, pagal kurį bus diegiama bendra sistema.

Viešasis pirkimas bus vykdomas dviem etapais, o jį planuojama užbaigti iki 2023 m. pabaigos. Energijos posistemis apima šiuos pagrindinius komponentus: aukštos įtampos prijungimo taškai, skirti traukos pastotėms prijungti prie viešųjų aukštos įtampos elektros tinklų, traukos elektros pastotės, oro kontaktų sistema, energijos valdymo sistema ir kiti komponentai, tiesiogiai susiję su energijos posistemiu.

„Manome, kad tai tikrai istorinis globalaus projekto „Rail Baltica“ pasiekimas ir svarus įrodymas, kad yra toliau stiprinamas šio megaprojekto tarpvalstybinis pobūdis. Tai bene pirmas tokios apimties ir masto viešasis pirkimas, organizuojamas visose trijose Baltijos šalyse ir Europoje, kurio tikslas – keliose šalyse sukurti bendrą elektrifikavimo sistemą su vienodomis eksploatacinės priežiūros taisyklėmis ir sąveikos reikalavimais“, – teigė „RB Rail AS“ Sistemų ir operacijų skyriaus vadovas Jean-Marc Bedmar.

Trijose Baltijos šalyse „Rail Baltica“ elektrifikavimo infrastruktūra bus projektuojama ir įgyvendinama kaip vieninga sistema. Tai taip pat reiškia, kad reikia atsižvelgti į papildomą sudėtingumo lygį, atsirandantį dėl sienų kirtimo poveikio, nes „Rail Baltica“ linijoje yra trys tarpvalstybiniai ruožai tarp Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos. Be to, pats projektas yra įspūdingo dydžio – 870 km ilgio dvigubo bėgių kelio elektrifikavimui reikalinga daugiau kaip 2 000 km kontaktinio tinklo, apie 4 350 tonų vario kontaktinio tinklo elementų ir apie 50 000 atramų. „Rail Baltica“ sunaudojama elektros energija sudarys 900 GWh per metus, t. y. visose Baltijos šalyse nacionalinis elektros energijos suvartojimas padidės maždaug 3 proc.

 

„Planuojant didelės apimties tarpvalstybinį geležinkelio elektrifikavimo projektą, apimantį Estiją, Latviją, Lietuvą ir sujungtą su Lenkija, būtinas glaudus valdžios institucijų bendradarbiavimas, aktyvus elektros perdavimo sistemų operatorių (PSO) ir elektros energijos tiekėjų įsitraukimas, kartu siekiant kuo labiau prisidėti prie ES energetikos ir transporto politikos, žaliojo susitarimo ir nacionalinių anglies dioksido išmetimo mažinimo planų įgyvendinimo“, – pridūrė Bedmar.

Projekto „Rail Baltica“ įgyvendintojai jau kelerius metus, dar iki Europos žaliojo susitarimo, svarstė apie linijos poveikį aplinkai, visų pirma apie traukinių traukai sunaudojamą energiją. „Sąlygos dėl poveikio aplinkai mažinimo yra neatsiejama "Rail Baltica" elektrifikavimo dalis. Pavyzdžiui, visos traukos grandinės energijos vartojimo efektyvumas sieks daugiau nei 85 proc., o komponentų tarnavimo laikas bus 50 ir daugiau metų", – sakė Bedmar.

Visame „Rail Baltica“ projekte diegiamo energijos posistemio apimtis apima šiuos pagrindinius komponentus: aukštos įtampos maitinimo linijas, skirtas traukos pastočių prijungimui prie viešųjų aukštos įtampos elektros tinklų, traukos pastotes, orinių kontaktinių linijų sistemą, energijos valdymo komandų sistemą ir kitus komponentus, tiesiogiai susijusius su energijos posistemiu.

„Žengdami ryžtingus žingsnius link „Rail Baltica“ energijos posistemio įgyvendinimo, globalus projektas „Rail Baltica“ ir mūsų energetikos sektoriaus partneriai priartėjo prie infrastruktūros, kurioje bus įdiegta moderni bei itin veiksminga elektrinės traukos technologija, turinti minimalų poveikį aplinkai, pateikimo – taip iki šio dešimtmečio pabaigos bus sudarytos sąlygos elektra varomų transporto priemonių eksploatavimui plačiu mastu. Iš tiesų didžiuojamės šiuo pasiekimu ir tikimės, kad viešųjų pirkimų procesas ir tolesni etapai vyks sklandžiai!“ – sakė Marc-Philippe El Beze, „RB Rail AS“ Technikos direktorius ir valdybos narys.

2021 m. pradžioje „RB Rail AS“ globalaus projekto energijos posistemio diegimui pasirinko inžinerinių paslaugų teikėją („ENE Engineer“). „DB Engineering & Consulting GmbH“, „IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U.“ ir „Italferr S.p.A.“ įsteigta asociacija buvo paskelbta tarptautinio konkurso, kurį organizavo bendra „Rail Baltica“ įmonė, nugalėtoja.