Naujienos

„Rail Baltica“ linijoje traukiniai netriukšmaus

2019 06 10


Šiuo metu europinis geležinkelis tiesiamas tarp Kauno ir Palemono geležinkelio stočių. Ši geležinkelio atkarpa, kertanti visą Petrašiūnų seniūniją, didesniąją dalimi ribojasi su pramoninėmis ir komercinėmis teritorijomis.
Į tiesiamo europinio geležinkelio prieigas taip pat patenka dalis apgyvendintos teritorijos prie Palemono stoties ir ties Amaliais.
Šiose gyvenamųjų namų teritorijose didžiausia poveikio zona dėl triukšmo numatoma iki 100 metrų nuo geležinkelio linijos.

Nutiesus naują „Rail Baltica“ geležinkelį traukinių eismo keliamas triukšmas gerokai sumažės, palyginti su šiuo metu esamu. Apsaugai nuo važiuojančių traukinių keliamo triukšmo apgyvendintose teritorijose bus įrengtos akustinės sienutės, triukšmo absorberiai ir antivibraciniai paklotai, todėl triukšmo lygis neviršys nustatytų Lietuvos higienos normų.


Šiuo metu europinis geležinkelis tiesiamas tarp Kauno ir Palemono geležinkelio stočių. Ši geležinkelio atkarpa, kertanti visą Petrašiūnų seniūniją, didesniąją dalimi ribojasi su pramoninėmis ir komercinėmis teritorijomis.
Į tiesiamo europinio geležinkelio prieigas taip pat patenka dalis apgyvendintos teritorijos prie Palemono stoties ir ties Amaliais.
Šiose gyvenamųjų namų teritorijose didžiausia poveikio zona dėl triukšmo numatoma iki 100 metrų nuo geležinkelio linijos.

Triukšmas sumažės

Pasak AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojo – Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus Karolio Sankovski, nauja „Rail Baltica“ infrastruktūra Kauno geležinkelio mazge įrengiama ant esamos geležinkelio sankasos, todėl artimoje aplinkoje gyvenantys žmonės gali būti ramūs – palyginti su šiandienine situacija gyvenimo kokybė pastebimai pagerės, nes traukinių eismo keliamas triukšmas bus daug mažesnis, negu dabar.

„Projektuojant naują europinę liniją specialia kompiuterine programa buvo modeliuojamas triukšmo žemėlapis geležinkelio prieigose, įvertinant prognozuojamą traukinių eismą 2040 metais. Duomenų apdorojimui pasitelktos Prancūzijos ir Nyderlandų nacionalinės skaičiavimo metodikos. Gautų duomenų pagrindu nustatytos tikslios jautrios triukšmui vietos, kuriose ir bus įrengtos specialiosios priemonės. Jos užtikrins, kad triukšmo lygis bus mažesnis, nei nustatytos Lietuvos higienos normos“, - sakė K. Sankovski.

Be specialiųjų priemonių – įrengiamų triukšmą slopinančių sienučių, triukšmą slopinančių demperių ant geležinkelio bėgių ir antivibracinių popabėginių paklotų – mažesnį triukšmą užtikrins elektra varomi traukiniai bei apsauginiai želdiniai.

Numatyta , kad visa  „Rail Baltica“ linija  bus elektrifikuota, o elektriniai lokomotyvai, palyginti su šilumvežiais kels 10 decibelų mažesnį triukšmą.

Rekomendavo mokslininkai

Be to, kai kuriuose gyvenamuosiuose namuose, suderinus su jų savininkais ir nuomininkais, esami langai bus  pakeisti į naujus triukšmą izoliuojančius, siekiant užtikrinti higienines normas dėl triukšmo lygio.

Triukšmą slopinančių sienučių aukštis sieks nuo 3 iki 6 metrų, priklausomai nuo atstumo iki gyvenamųjų namų ir sankasos aukščio. Bendras papildomai įrengiamų triukšmą slopinančių sienučių ilgis Kauno geležinkelio mazge sieks 5,8 kilometro, o triukšmą slopinančių demperių ir antivibracinių paklotų bendrai įrengtas ilgis sieks apie 7,7 kilometro.

Aplinkosauginės priemonės parinktos atsižvelgus į Vilniaus Gedimino technikos universiteto specialistų atliktus geležinkelio keliamo triukšmo ir vibracijos tyrimus bei rekomendacijas. Antivibraciniais paklotais rekomenduojama apsaugoti nuo galimos vibracijos visus gyvenamuosius pastatus, esančius iki 20 metrų nuo geležinkelio bėgių. Tolstant toliau nuo geležinkelio nustatyta, kad leistini vibracijos dydžiai neviršijami.

Triukšmo absorberiai rekomenduojami jei triukšmo ribiniai dydžiai viršijami iki 3 decibelų. Akustines sienutes rekomenduotos projektuoti, jei leidžiamas triukšmo lygis viršijamas 5 decibelais.

Sudėtingas Kauno mazgas

Kauno geležinkelio mazgas – vienas moderniausių geležinkelio mazgų per kurį važiuos visi „Rail Baltica“ traukiniai. Šiame ruože bus rekonstruojami esami 1520 mm pločio vėžės geležinkelio keliai ir šalia jų tiesiamas naujas europinio standarto geležinkelis. Kauno mazgą sudaro keturios atkarpos:  Jiesia-Rokai, Rokai-Palemonas ir Jiesia -Kaunas bei Kaunas - Palemonas.

Atkarpa Jiesia-Kaunas baigta rekonstruoti dar 2015 m. rugpjūtį, o Jiesia-Rokai atkarpa – 2018 m. spalį. Šių metų rudenį planuojama pasirašyti sutartį su rangovais ir pradėti atkarpos Rokai-Palemonas rekonstrukcijos darbus.

Kauno geležinkelio mazgo atkarpoje Kaunas-Palemonas šiuo metu vykdomi pagrindiniai „Rail Baltica“ europinio geležinkelio tiesimo darbai: rekonstruojamas esamas 1520 mm pločio vėžės geležinkelis, o šalia tiesiami naujo europinio standarto vėžės keliai bei įrengiami iešmai kartu su visa kita reikalinga „Rail Baltica“ infrastruktūra.

Šioje atkarpoje darbus ketinama baigti 2020 metų pabaigoje.

Sujungus Kauno intermodalinį terminalą su Lenkijos geležinkelių tinklu, Kaunas taps pagrindiniu krovinių perkrovos centru - čia bus aptarnaujami ir plačiąja, ir europine vėžėmis važiuojantys traukiniai.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra projekto „Rail Baltica“ vykdytoja Lietuvoje, atsakinga už europinio geležinkelio infrastruktūros statybas šalyje.

 

Už šį turinį atsakingas tik autorius. Europos Sąjunga neatsako už galimą jame pateiktos informacijos naudojimą.