Naujienos

„Rail Baltica“ vykdytojų susitikimas su Kauno gyventojais

2019 12 12


Mantui Kaušylui, AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūros“ atstovaujančiam „Rail Baltica“ koordinavimo departamentą, išsamiai papasakojus apie projektą, jo nešamas naudas, įgyvendinimo eigą bei numatytas įdiegti triukšmą ir vibraciją mažinančias priemones, prasidėjo aktyvi diskusija apie projektą. Susirinkusius žmones labiausiai domino klausimai, susiję su planuojamų statyti triukšmą mažinančių sienučių, vibraciją mažinančių priemonių vietomis, taip pat domino informacija apie numatytas geležinkelio kelio kirtimo  vietas. Į šiuos klausimus M. Kaušylas atsakė iliustruodamas pasakojimą žemėlapyje pažymėtomis diegiamų priemonių ir kirtimo vietomis, taip pat pranešė, kad pradėtas Kauno mazgo infrastruktūros plėtros projektas, kurio metu bus dar kartą įvertintas projekto poveikio aplinkai vertinimas ir, atsižvelgus į didėjantį projekto mastą bei krovinių ir keleivių augimo potencialą, numatytos triukšmą mažinančios priemonės.

Susirinkimo metu jautėsi žmonių noras būti ne tik pasyviais projekto stebėtojais, bet ir aktyviais dalyviais į kurių lūkesčius ir pasiūlymus yra atsižvelgiama. Taip pat buvo išsakytas pageidavimas gauti kuo daugiau informacijos apie vykdomą veiklą, kas kada daroma, kas planuojama ir pan. Į tokį žmonių pageidavimą geranoriškai reagavo Susisiekimo ministerijos atstovas Vytautas Palevičius, kuris pažadėjo nuolat informuoti Palemono bendruomenės deleguotus atstovus apie visus vykdomus ir planuojamus darbus.

Susitikimo metu užvirusi diskusija parodė koks svarbus abipusis dialogas, kurio metu žmonės turi galimybę sužinoti juos dominančią informaciją, o projekto vykdytojai išgirsti žmonių nuogąstavimus, lūkesčius bei pageidavimus. Todėl buvo sutarta rengti tokius susitikimus ir ateityje bei nuolat komunikuoti su bendruomenės atstovais apie vykdomą projektą.