Naujienos

Ruošiamasi „Rail Baltica“ vėžės nuo Kauno iki Lietuvos-Lenkijos sienos modernizavimui

2020 02 20


„Pirkimas susijęs su planais modernizuoti „Rail Baltica“ vėžę nuo Kauno iki Lenkijos, kuri atitiktų šiam europinės vėžės geležinkeliui keliamą reikalavimą, kad keleiviniai traukiniai galėtų išvystyti projektinį greitį iki 249 km/h. Plane bus nustatyta optimali modernizuojamo „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia trasa, numatytos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingos teritorijos ir sąlygos šios infrastruktūros darniai plėtrai“, - sako AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ generalinis direktorius Karolis Sankovski.

Konkursą laimėjusi bendrovė turės atlikti preliminarius teritorijos žvalgybinius inžinerinius geologinius, geotechninius, topografinius bei kitus inžinerinius tyrimus ir parengti planuojamos teritorijos plėtros koncepciją su „Rail Baltica“ geležinkelio trasos ir su ja susijusių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros objektų reikalingų 1435 mm pločio vėžės geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena – Jiesia modernizavimui atlikti, vystymo alternatyvomis.

Pagal parengtus kelis alternatyvius planus bus parengtas optimalus modernizuotos „Rail Batica“ geležinkelio linijos tarp Jiesios ir Lietuvos-Lenkijos sienos projektas.

Taip pat paskelbti dar du „Rail Baltica“ geležinkelio infrastruktūros planavimo konkursai. Pagal vieną bus perkamos projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimo ir PAV paslaugos, pagal antrąjį – projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimo ir PAV paslaugos.

Visi trys skelbiami konkursai – atviri, bendrovių pasiūlymų laukiama iki š. m. kovo 24 d.

„Rail Baltica“ – tai didžiausias geležinkelio infrastruktūros statybos projektas Baltijos šalių istorijoje, kurio metu per visą „Rail Baltica“ trasą bus nutiestas elektrifikuotas 1435 mm pločio vėžės dvikelis. Projekto statybos, kurių suplanuota įgyvendinimo vertė siekia apie 5,8 mlrd. eurų, yra didžiausia investicija, skirta pagerinti mobilumą ir kelionių galimybes, plėtoti verslą, turizmą ir prekių mainus regione.

Bendras „Rail Baltica“ ilgis per tris valstybes siekia 870 kilometrų: Lietuvoje – 392, Latvijoje – 265, o Estijoje – 213. Lietuvoje europinė trasa eina nuo Lenkijos ir Lietuvos sienos per Kauną ir Panevėžį, Latvijoje kirs Rygą, Estijoje – Pernų ir Taliną. „Rail Baltica“ projektas taip pat numato dvi atskiras atšakas: Lietuva išsikovojo, kad būtų pastatyta nauja iki 249 km/val. greičio Kaunas–Vilnius geležinkelio linija, o Latvija ketina sujungti Rygą su oro uostu.

Projekto „Rail Baltica“ pirmąjį etapą Lietuva įgyvendino 2015 metais – europinės vėžės geležinkelio linija buvo nutiesta nuo Lenkijos-Lietuvos sienos iki Kauno. Šio etapo metu įrengta 123 km ilgio europinio standarto tarpvalstybinis geležinkelis, kuriuo tarp Kauno ir Balstogės kursuoja keleiviniai traukiniai. Ateityje šis ruožas bus modernizuotas, kad keleiviniai traukiniai, kaip visoje „Rail Baltica“, galėtų važiuoti maksimaliu 249 km/h greičiu.

Šiuo metu aktyvūs „Rail Baltica“ statybos darbai vyksta Kauno geležinkelio mazge, kuriuos užbaigus iš Kauno į Lenkiją ir toliau į Vakarų Europą galės vykti krovininiai traukiniai.

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ yra projekto „Rail Baltica“ vykdytoja Lietuvoje, atsakinga už europinio geležinkelio infrastruktūros statybas šalyje.