Naujienos

Su Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomąja įstaiga pasirašytas 19,7 mln. Eur vertės susitarimas dėl dotacijos „Rail Baltica” projektui

2021 10 25


Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga (CINEA) ir trijų Baltijos šalių susisiekimo ministerijų įgaliota bendroji šalių įmonė „RB Rail AS“ pasirašė papildomą finansavimo sutartį dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės (angl. Connecting Europe Facility, CEF) dotacijos „Rail Baltica” projektui finansuoti. Bendra susitarimo vertė siekia 19,7 mln. Eur, iš kurių CEF didžiausia vertė gali sudaryti 16,7 mln. Eur, arba 85 proc. visų galimų išlaidų pagal šį susitarimą. Likę 15 proc. bus finansuojami iš Baltijos valstybių biudžetų.  

„Papildomas CEF ir Baltijos šalių finansavimas dar kartą patvirtina tvirtą ES ir Baltijos šalių partnerių įsipareigojimą įgyvendinti šį išskirtinį tarpvalstybinį projektą. Tai taip pat leis užbaigti likusius planavimo etapo darbus, paspartinti globalaus projekto įgyvendinimą pradedant pirkimus projektavimo darbams reikšmingose atkarpose Kaunas–Lietuvos ir Lenkijos pasienis ir Kaunas–Vilnius. Be to, papildomas finansavimas palengvins statybos darbų geležinkelio linijai tiesti Latvijoje viešųjų pirkimų pradžią“, – paaiškina „RB Rail AS“ valdybos pirmininkas Agnis Driksna.  

„Taip pat numatoma parengti keletą svarbių studijų, pavyzdžiui, naujos kartos „Rail Baltica“ sąnaudų ir naudos analizę bei verslo planą. Bus pradėtas paskutinis  svarbiausių geležinkelio infrastruktūros objektų projektavimo etapas, tad siekis pasirengti statybos darbams išlieka svarbiausias projekto partnerių prioritetas“, – priduria A. Driksna. 

Anot „Rail Baltica“ projektą Lietuvoje vykdančios bendrovės „LTG Infra“ generalinio direktoriaus Karolio Sankovski, gautas finansavimas Kauno geležinkelio stoties infrastruktūros projektavimui yra reikšmingas tuo, kad sudarys sąlygas sklandžiam darbų planavimui bei vykdymui Kauno geležinkelio mazge, į kurį sueina visi 3 didieji „Rail Baltica“ ruožai Lietuvoje:    „Šiuo metu esame teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo etape Kauno geležinkelio mazgui. Planuojama pastarąjį etapą užbaigti 2022 m. antroje pusėje ir tuomet bus pradėti šio ruožo projektavimo darbai. Atskiras Kauno geležinkelio stoties projektavimas teritorijoje, kurią šiuo metu jau valdo AB „LTG Infra“, leis išjudėti su šio itin sudėtingo geležinkelio infrastruktūros objekto projektavimu anksčiau nei bus baigtas visas Kauno mazgo teritorijų planavimas ir poveikio aplinkai vertinimas. Tokia galimybė padės išvengti scenarijaus, kuomet tik lygiagrečiai pradėtos vykdyti projektavimo veiklos gali lemti vėlesnius terminus baigti Kauno geležinkelio stoties projektavimą“.  

Susitarimas dotacijai apima šias veiklas: 

  • Kauno geležinkelio stoties infrastruktūros projektavimas Lietuvoje; 
  • Europinės vėžės infrastruktūros priežiūros depo šalia Kauno projektavimas; 
  • Techninio projekto pakeitimai, kad būtų galima plėtoti Rygos mazgą Latvijoje; 
  • Rygos centrinės stoties geležinkelio ruožo darbo projekto pakeitimas, remiantis Latvijos  „Rail Baltica“ geležinkelio eismo valdymo planu (angl. Operational Plan); 
  •  Nesprogusių karo laikų sprogmenų ir šaudmenų (UXO) nustatymas buvusioje Cekulės karinėje teritorijoje Latvijoje; 
  • Pärnu apskrities teritorijų planavimas Projekto plėtrai Estijoje. 

Finansavimas taip pat skirtas bendrai „Rail Baltica“ piketažo ir geodezinio tinklo plėtros studijai Baltijos šalyse, IT sistemos plėtros strategijai. 

„Nuo 2014 m. iki dabar skaičiuojamos jau septynios ES finansuojamos paraiškos „Rail Baltica“ projektui. Jų bendra ES parama siekia daugiau nei 950 mln. Eur. Pastaruoju susitarimu, kuriuo studijoms ir projektavimo darbams skirta beveik 17 mln. Eur dotacija, dar labiau parodo visų suinteresuotųjų šalių sunkų darbą ir bendradarbiavimą. Linkiu Baltijos šalių ministerijoms, „RB Rail AS“, Estijai, Latvijai ir Lietuvai sklandžiai įgyvendinti šį tarpvalstybinį projektą Šiaurės jūros – Baltijos jūros pagrindinio tinklo koridoriuje“, – teigia CINEA padalinio vadovas Morten Jensen. 

Šis susitarimas dėl dotacijos yra paskutinysis iš ES 2014-2020 m. finansinio laikotarpio. 

2014–2020 m. ES daugiametės finansinės programos laikotarpiu kartu su naujai pasirašytu susitarimu visos trys Baltijos šalys ir „RB Rail AS“ iš viso jau yra pasirašiusios septynis CEF susitarimus dotacijoms  „Rail Baltica“ geležinkelio infrastruktūros plėtrai. Kartu su anksčiau pasirašytais dotacijų susitarimais „Rail Baltica“ iš ES ir nacionalinių finansavimų šaltinių jau yra užsitikrinusi apie 1,14 mlrd. Eur finansavimą.