Viešieji pirkimai

Pavadinimas
Sutarties pasirašymo
data
Paslaugų
tiekėjas
DPS 15363 „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Kaunas – Panevėžys-LT/LV rangos darbai (I etapas): Naujo tilto per Neries upę statybos priežiūros paslaugų pirkimas, CVP IS Nr. 516434
2021-01-26
2026-01-29
2017/PCPD-1.8 Žemės paėmimo visuomenės poreikiams europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti penkiuose regionuose (Kauno m. ir Kauno r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav.) projekto parengimo ir įgyvendinimo paslaugos
2017-09-28
UAB „Kelprojektas“
2017/PCPD-3.7 Projekto „Rail Baltica“ esamo geležinkelio ruožo Rokai-Palemonas-Kaunas rekonstrukcija. 2 statinys. Geležinkelio ruožo Rokai-Palemonas rekonstrukcija tikslinimas
2017-09-07
Ardanuy Ingeneria S.A.
2017/PCPD-3.8 Projekto „Rail Baltica" 1 statinys: Geležinkelio ruožo Kaunas – Palemonas rekonstrukcija techninės priežiūros ir Inžinieriaus paslaugų pirkimas
2018-09-27
Eisenbahn – und Bauplanungsgesellschaft mbH Erfurt
2017/PCPD-3.6 EITP projekto „Europinės vežės „Rail Baltic/Rail Baltica“ geležinkelio linijos nuo Lenkijos ir Lietuvos valstybių sienos iki Kauno trūkstamų jungčių įrengimas ir pasirengimas europinės vežės plėtrai nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos“ Nr. 2014-LT-TMC-0109-M statinio projekto „Rail Baltica“ esamo geležinkelio ruožo Rokai-Palemonas-Kaunas rekonstrukcija. 1 statinys: geležinkelio ruožo Kaunas-Palemonas rekonstrukcija. Rangos darbų pirkimas
2018-06-01
Jungtinės veiklos partneriais UAB „Hidrostatyba“, „Leonhard Weiss RTE“ AS ir UAB „Autokausta“
Nr. 11530 Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimo paslaugų pirkimas
2019-12-28
Jungtinės veiklos partneriais UAB „Sweco Lietuva" ir DB Engineering & Consulting GMbH Vilniaus filialas
Nr. 15313 projekto „„Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV rangos darbai (I etapas): automobilių kelių statyba“ rangos darbų pirkimas
2020-08-12
2025-08-17
Nr. 14938 projekto „Rail Baltica" geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV rangos darbai (i etapas): „Naujos geležinkelio sankasos dvikeliui įrengimas, inžinerinių statinių statyba"
2020-06-22
2025-06-24
Nr. 15260 projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV rangos darbai (I etapas): "Viršutinės kelio konstrukcijos įrengimas (ruože 0+500 km iki 58+400 km)
2020-06-22
2025-06-24
Nr. 15047 projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV rangos darbai (i etapas): „Naujo tilto per Neries upę statyba" rangos darbų pirkimas
2020-06-22
2025-06-24
Nr. 8361 Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimo paslaugų pirkimas
2020-07-17
UAB „Atamis“
Nr.14095 Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybių siena archeologinių detaliųjų tyrimų paslaugos
2020-08-19
Jungtinės veiklos pagrindu veikiančiomis VŠĮ “Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, UAB „Statybų archeologija“ ir UAB „Kultūros vertybių paieška“
Nr. 11855 Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimo pirkimas
2020-07-17
Jungtinės veiklos partneriais UAB „Sweco Lietuva" ir DB Engineering & Consulting GMbH
Projekto „Rail Baltica“ esamo geležinkelio ruožo Rokai-Palemonas-Kaunas rekonstrukcija. 2 statinys: geležinkelio ruožo Rokai-Palemonas rekonstrukcijos darbų pirkimas
Pirkimas nutrauktas
Nr. 8358 Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimo paslaugų pirkimas
Pirkimas nutrauktas
Bendrasis viešųjų pirkimų planas